Kontakt

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor

Bráfova třída 471/58
674 01 Třebíč

Úřední hodiny a hodiny pro telefonický kontakt:
pondělí 9:00 - 11:00,  13:00 - 15:00 hod.

Telefon: 777 123 040

E-mail pro podatelnu exekutorského úřadu:
epodatelna@exekutortrebic.cz

E-mail pro dražby:
aukce@exekutortrebic.cz

Číslo účtu: 511073017/2700

IDDS: wv9g84h

 

Úřední deska

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor 

 
Podmínky nahlížení do spisu;

( § 94 zák. 120/01 Sb.)

Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.


DO SPISU JE MOŽNÉ NAHLÍŽET POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ A V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.


 
nahlížení do spisu
nahled.pdf
 

USNESENÍ O UDĚLENÍ PŘÍKLEPU, VÝZVA PRO PŘIHLÁŠENÉ VĚŘITELE, SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH VĚŘITELŮ

 
 

Výzva pro vyvěšení

Výzva pro vyvěšení na úřední desce soudu podle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř. a ust. § 49 odst. 4 o.s.ř.

k nahlédnutí prosím použijte níže uvedený odkaz:

https://www.blastproduction.eu/dashboard2/index.php?tabulka=093